Malay English

Pernukaran Daripada Sdn. Bhd. Kepada LLP

Alternatif, untuk Syarikat Swasta Sendirian Berhad, para pelanggan boleh menghubungi kami untuk perkhidmatan penukaran daripada SDN. BHD. kepada LLP. Para pelanggan boleh melakukan proses penukaran dan berkembang dengan perniagaan yang sedia ada.

Mengikut Akta LLP 2012, di bawah perenggan 33 (1) (c), sebuah Syarikat Sdn. Bhd akan secara automatik menggulung perniagaan lama dalam proses di mana perniagaan Syarikat ditukar kepada LLP.

Berikut maklumat yang diperlukan untuk permohonan proses penukaran berlaku:


Daripada Sdn Bhd kepada LLP

1. Nama dan nombor pendaftaran syarikat swasta
2. Tarikh penubuhan syarikat swasta
3. Keupayaan syarikat swasta dalam penyelesaian hutang pada tarikh permohonan
4, Pelepasan jumlah hutang berkanun daripada apa-apa agensi governement, pada tarikh permohonan.
5. Pengumuman secara meluas melalui ilkan surat khabar dan berikutan oleh penyiaran pemberitahuan dalam warta sehubungan dengan penukaran perniagaan
6. Persetujuan daripada semua pemiutang hendaklah diperolehi untuk penukaran dibuat