Malay English

Perkhidmatan Lain-lain

Bertindak sebagai pembekal perkhidmatan utama: Pembentukan LLP, Penukaran LLP daripada Sdn Bhd dan Perkongsian kepada LLP, kami juga menawarkan pelanggan kami perkhidmatan tambah nilai lain-lain.

 

Perjanjian Perkongsian

Perjanjian LLP (Perkongsian Liabiliti Terhad) ditadbir hak bersama dan tugas LLP dan kedua-dua rakan perkonsian. Rakan LLP amat dinasihatkan untuk merangka perjanjian semasa penubuhan perniagaan LLP untuk mengelakkan pertikaian masa depan antara rakan-rakan. Pasangan digalakkan untuk mengekalkan perjanjian sepanjang operasi perniagaan LLP, dan adalah tertakluk untuk pindaan kepada perubahan berlaku semasa operasi perniagaan.

Dalam ketiadaan Perjanjian Perkongsian, apa-apa peruntukan berkaitan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta LLP 2012 akan diikuti.

 

Perancangan Cukai Dan Nasihat Profesional

Di bawah Akta LLP 2012 (perenggan 5 Jadual Kedua), rakan-rakan perkongsian adalah tidak berhak menerima sebarang ganjaran melainkan jika ianya dinyatakan dalam Perjanjian LLP.

Ini disokong oleh Seksyen 39 (1) (n). Mengikut Seksyen 39 (1) (n), yuran ganjaran kepada rakan kongsi adalah tidak dibenarkan jika tidak iperuntukkan dalam Perjanjian LLP.

Layanan cukai ke atas saraan rakan-rakan perkongsian hendaklah selaras dengan Seksyen 9 Akta LLP 2012.

 

Perkhidmatan Tambahan Pentadbiran

a) Set-up Google e-mel akaun
b) Buka fail cukai baru
c) Kemaskini / Buka KWSP dan PERKESO fail
d) Memberi contoh surat dan borang yang berkaitan dengan permohonan dan perubahan dalam LLP