Malay English

Pembentukan LLP Baru

Secara umumnya, Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) adalah satu perkongsian dengan yang liabiliti terhad kepada setiap ahli kongsi. Sumbangan oleh rakan - rakan ahli adalah terhad. LLP juga tidak memerlukan akaun diaudit dan tiada Setiausaha Syarikat.


Untuk membentuk LLP, maklumat berikut diperlukan: a) Nama yang dicadangkan LLP;
b) Jenis perniagaan dicadangkan LLP;
c) Alamat pejabat berdaftar LLP;
d) Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadi rakan kongsi LLP;
e) Nama orang yang akan menjadi Pegawai Pematuhan LLP;
f) Jika LLP adalah untuk menubuhkan apa-apa amalan profesional, surat kelulusan daripada badan berkuasa yang dinyatakan sebagaimana dalam Ruang Ketiga Jadual Pertama Akta LLP 2012 hendaklah dihantar bersama-sama dengan permohonan ; dan
g) Maklumat lain yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pendaftar.

 

 

 

DAFTAR BARU LLP : Tawaran Istimewa Harga RM 1,288-00

Pakej Pembentukan termasuk perkara-perkara berikut:

(i)

Satu Nama Cari. (Nilai@RM30-00)
(RM50-00 setiap carian nama tambahan)

(ii)

Yuran Pendaftaran dibayar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

(Nilai@RM500-00)

(iii)

Bayaran duti setem untuk Perjanjian Perkongsian - 3 Salinan.
RM10-00 setiap salinan tambahan. (Nilai@RM30-00)

(iv)

Percetakan "CTC" Document dari SSM untuk membuka Bank Akaun
(Nilai@RM45-00)

(v)

Penyediaan & penyerahan dokumen untuk Pembentukan LLP termasuk penggubalan Perjanjian Perkongsian standard & dokumen lain.
(Nilai@RM1,000-00)

(vi)

Pen "Thumb Drive"(Untuk 100 pelanggan pertama) dengan Salinan Akta LLP, Peraturan, Salinan Scan Perjanjian LLP, Contoh surat, Contoh Surat pekerjaan. (Nilai@RM100-00)

(vii)

Salinan "Certified True Copy" dokumen :
Perjanjian Perkongsian - 5 Set
Sijil LLP & dokumen terperici dari SSM - 5 Set

(viii)

Bertindak sebagai PEJABAT PEMATUHAN (CO) bagi tempoh 12 bulan *
Untuk 100 pelanggan pertama (Nilai@RM720-00)
* Rakan untuk mengambil alih jawatan sebagai CO dalam masa 12 bulan

(ix)

Lain-lain : Percetakan & alat tulis

Perbelanjaan Perjalanan-SSM, pejabat Stamping
Telefon, faks dan Caj Kurier untuk pembentukan