Malay English
Welcome to www.llp.com.my Register a new limited liability partnership Simplified your business Get your limited liability protection

PEMBENTUKAN LLP BARU

Daftar LLP Baru
New LLP formation

LLP boleh didaftar baru :
- Dengan sekurang-kurangnya dua orang

- Untuk mana-mana perniagaan yang sah bertujuan untuk mendapat keuntungan

- Sekiranya syarat-syarat selaras dengan perjanjian LLP

Ciri-ciri Khas LLP
Ia adalah satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri Syarikat "Sdn Bhd" dan Perkongsian umum. Tanggungan berhad dengan tiada permintaan akaun untuk diaudit dan Setiausaha Syarikat tidak diperlukan.

Lebih Lanjut


PERKHIDMATAN LAIN-LAIN

Sari
 Other services

LLP - Perjanjian Perkongsian :
- Di bawah Akta LLP 2012, semua ganjaran perniagaan kepada rakan pekongsi tidak akan dibenarkan untuk Potongan Cukai sekiranya LLP didaftar tanpa Perjanjian Perkongsian.

-JANGAN daftar LLP tanpa Perjanjan Perkongsian. (Di bawah Akta LLP 2012 anda boleh mendaftar LLP tanpa Perjanjian Perkongsian)

- Hak rakan pekongsi masing-masing.

Perancangan Cukai untuk LLP
LLP di bawah Akta Cukai Pendapatan.

Sedia berkhidmat membantu dalam perancangan Cukai untuk LLP.

Lebih Lanjut

PENUKARAN DARIPADA SDN BHD KEPADA LLP

Mudahkan pengurusan perniagaan anda
Conversion of Sdn Bhd to LLP

SDN BHD boleh menukar kepada LLP

Tiada perubahan dalam pemegang saham dalam penukaran.
Tidak wujud keadaan persoalan tukar sekuriti dalam aset. (Tiada pinjaman)
Semua bayaran yang sewajarnya diselesaikan. (Terutamanya LHDN)
Persetujuan daripada semua pemiutang untuk penukaran.

Sebab khusus untuk menukar
Penjimatan dari segi kos, masa dan wang dengan audit akaun dan Setiausaha Syarikat tidak lagi diperlukan.

Lebih Lanjut


PERKARA ANDA PERLU TAHU MENGENAI LLP

Sari baru sini
 Thing you should know on LLP

PERBEZAAN ANTARA SDN BHD, LLP & PERKONGSIAN
Tanggungan Berhad tanpa audit dan Setiausaha Syarikat.
Entiti yang berasingan dari segi undang-undang
Modal tedak terhad
Jadual terperinci


Sasaran Kumpulan LLP
E-mel kami di support@llp.com.my atau mengunjungi muka hubungi kami untuk memasukkan butir-butir anda untuk perkhidmatan maklumat percuma.

Lebih Lanjut

PENUKARAN DARIPADA PERKONGSIAN / PEMILIKAN TUNGGAL KEPADA LLP

Dapatkan perlindungan untuk tanggungan berhad
Conversion of partnership to LLP

Perkongsian boleh menukar kepada LLP
Tiada perubahan dalam ahli-ahli pekongsi.
Perkongsian masih berlarutan (tidak didakwa).
Surat kelulusan, dalam kes-kes amalan profesional.

Sebab khusus untuk menukar
Perlindungan liabiliti berhad.
Aset peribadi pekongsi dilindungi.

Lebih Lanjut


KEMASKINI UNTUK LLP

Sari baru sini
 Current update on LLP

Buka Bank Akaun Semasa
Menemui masalah buka bank akaun semasa?
CIMB dan bank lain-lain telah dibernarkan, Maybank mula awal Jun 2013.

Transaksi Berkaitan Dengan Tanah
email kami di support@llp.com.my untuk maklumat terbaru.

Sehingga Jun 2013, Hartanah masih tidak boleh didaftarkan di bawah LLP, Menurut SSM, ini adalah sementara manakala menunggu sOP dimuktamadkan oleh pihak Pejabat Tanah.

Lebih Lanjut